EU projekt MAX AID (slo)2023-01-25T20:22:30+00:00

EU PROJEKT
MAX AID SLO – HR 495

EU PROJEKT
MAX AID SLO – HR 495

OPIS PROJEKTA

Projekt z akronimom »MAX AID SLO-HR495« je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru dodelitve sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja v programskem obdobju 2014 – 2020. Skupna vrednost projekta je 441.337,05 €, pri čemer je iz Evropskega sklada za Regionalni razvoj projektu dodeljenih 85 % nepovratnih sredstev v višini 375.136,47 €. Splošni bolnišnici Pula je dodeljenih 47.861,17 €, od tega je 85 % (40.681,99 €) sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt traja 12 mesecev in se izvaja med 1. julijem 2022. in 30. junijem 2023.

Prvi glavni neposredni učinek projekta je čezmejna mreža (ČM) za skupno ukrepanje ob množični nesreči na ČM območju, ki jo bodo sestavljali reševalne službe slovenske in hrvaške Istre ter Splošna bolnišnica Izola in Opća bolnica Pula. Mreža bo omogočila razvoj in dolgoročno izvajanje inovativnega skupnega protokola ukrepanja partnerske mreže ob množični nesreči na ČM območju, vključujoč izvedbo pilotne faze. Projekt bo izpolnil predpogoje za izvedbo demonstracijskih aktivnosti izvajanja omenjenega protokola (npr. nabava vozila s prikolico za MS).

Drugi neposredni učinek projekta predstavljajo zaposleni v partnerski mreži. Znanja in spretnosti, potrebna za ukrepanje ob MN, bodo pri najmanj 100 zaposlenih izboljšana z uspešno opravljenimi usposabljanji.

Prebivalci ČM območja bodo deležni poenotene in izboljšane oskrbe na ČM območju, ko jo bodo potrebovali. Poleg številnih pridruženih partnerjev projekt podpirajo tudi institucije na nacionalnem in lokalnem nivoju.

POVEZNICE

Uradna spletna stran projekta
dostopen preko povezave :

http://www.si-hr.eu/hr2/2022/07/07/kick-off-sastanak-projektnog-partnerstva-max-aid/

 

EU EFZRR

NOVICE

V Novem Mestu je potekal MRMI tečaj – tečaj zdravstvenega ukrepanja ob množičnih nesrečah

Potencialna nevarnost terorizma in stalno prisotna možnost večjih prometnih nesreč, predvsem v poletnih mesecih, nas opozarja, kako pomembno je kontinuirano izobraževanje o zdravstveni oskrbi, pri kateri se kakovostno odzovemo na kompleksne krizne situacije, na pravilen in učinkovit način ter saniramo njihove posledice. Kot odgovor na morebitne tovrstne izzive, je prejšnji teden v vojašnici Franca Uršiča (Novo Mesto, Slovenija) potekal tridnevni [...]

25.01.2023|

Srečanje projektnih in pridruženih partnerjev projekta MAX AID

Splošna bolnišnica Pula je gostila že četrto zaporedno srečanje projektnih in pridruženih partnerjev v okviru evropskega projekta "MAX AID SLO - HR495". Namestnik direktorja Ivica Fedel, dr. med., se je v imenu Opće bolnice Pula zahvalil vsem prisotnim za obisk in poudaril, da je tovrstno sodelovanje izjemnega pomena pri kvalitetni izvedbi vseh projektnih aktivnosti, kar odraža tudi rezultate dosedanjega evropskega [...]

12.12.2022|

PARTNERJI

Opća bolnica Izola

Opća bolnica Izola (LP – Vodeći partner)

Splošna bolnišnica Izola spada med srednje velike slovenske bolnišnice. Deluje v javnem in splošno koristnem interesu. V Obalno-kraški in Primorsko-notranjski regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Izvaja ambulantno in bolnišnično obravnavo bolnikov za prebivalce devetih občin (gravitacijsko območje cca 140.000 ljudi). Organizirana je v šest velikih medicinskih oddelkov, skrbi za posodabljanje bolnišničnih prostorov in opreme, za vzdrževanje in nadgradnjo sistema kakovosti ter za usposabljanje osebja. Razpolaga z najmodernejšimi diagnostičnimi aparaturami, je pionir digitalizacije radiologije ter diagnostike kardiovaskularnih obolenj. Projektno delo se v SB Izola izvaja v matrični organizacijski obliki. Za vodenje posameznega projekta je imenovan vodja projekta ter vodja financ in projektne administracije, ki zagotavlja potrebne resurse iz splošnih upravnih služb.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije (PP2)

Delovanje partnerske institucije »Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije« temelji na organiziranem sistemu urgentne medicine na območju Istrske županije.

Opća bolnica Pula (PP3)

Splošna bolnišnica Pula je javni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Ustanovitelj bolnišnice je Istrska županija. Sedež bolnišnice je v Pulju, na naslovu Santoriova 24a. Bolnišnica deluje samostojno in opravlja svojo dejavnost na način, določen z določbami zakona o zdravstveni dejavnosti, statuta in drugih splošnih aktov. Splošna bolnišnica Pula opravlja specialistično svetovalno in bolnišnično dejavnost.

PRIDRUŽENI PARTNERJI

Pridruženi partnerji, ki v projektu sodelujejo bodo vabljeni na ključne projektne sestanke in bodo aktivno sodelovali v skupni vaji, ki bo simulirala množično nesrečo ob slovensko-hrvaški meji.

Dom zdravlja Izola – Zdravstveni dom Izola (Slovenija)

Dom zdravlja Kopar – Zdravstveni dom Koper (Slovenija)

Dom zdravlja Piran – Zdravstveni dom Piran (Slovenija)

Dom zdravlja Ilirska Bistrica – Zdravstveni dom Ilirska Bistrica (Slovenija)

Javna vatrogasna postrojba Kopar – Gasilska brigada Koper (Slovenija)

Javna vatrogasna postrojba Umag – Gasilska brigada Umag (Hrvaška)

Klinički bolnički centar Rijeka (Hrvaška)

KONTAKT

Voditelj projekta: Andrej Ardalić, dr. med., specijalist kirurg traumatolog

Kontakt osoba: David Demanuele, univ.spec.oec.

Email: euprojekt@obpula.hr
Tel. 052/ 376-438
Adresa: Santoriova 24a, 52100 Pula

    GALERIJA