EU projekt MAX AID (slo)2023-06-28T16:26:19+00:00

EU PROJEKT
MAX AID SLO – HR 495

EU PROJEKT
MAX AID SLO – HR 495

OPIS PROJEKTA

Projekt z akronimom »MAX AID SLO-HR495« je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru dodelitve sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja v programskem obdobju 2014 – 2020. Skupna vrednost projekta je 441.337,05 €, pri čemer je iz Evropskega sklada za Regionalni razvoj projektu dodeljenih 85 % nepovratnih sredstev v višini 375.136,47 €. Splošni bolnišnici Pula je dodeljenih 47.861,17 €, od tega je 85 % (40.681,99 €) sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt traja 12 mesecev in se izvaja med 1. julijem 2022. in 30. junijem 2023.

Prvi glavni neposredni učinek projekta je čezmejna mreža (ČM) za skupno ukrepanje ob množični nesreči na ČM območju, ki jo bodo sestavljali reševalne službe slovenske in hrvaške Istre ter Splošna bolnišnica Izola in Opća bolnica Pula. Mreža bo omogočila razvoj in dolgoročno izvajanje inovativnega skupnega protokola ukrepanja partnerske mreže ob množični nesreči na ČM območju, vključujoč izvedbo pilotne faze. Projekt bo izpolnil predpogoje za izvedbo demonstracijskih aktivnosti izvajanja omenjenega protokola (npr. nabava vozila s prikolico za MS).

Drugi neposredni učinek projekta predstavljajo zaposleni v partnerski mreži. Znanja in spretnosti, potrebna za ukrepanje ob MN, bodo pri najmanj 100 zaposlenih izboljšana z uspešno opravljenimi usposabljanji.

Prebivalci ČM območja bodo deležni poenotene in izboljšane oskrbe na ČM območju, ko jo bodo potrebovali. Poleg številnih pridruženih partnerjev projekt podpirajo tudi institucije na nacionalnem in lokalnem nivoju.

POVEZNICE

Uradna spletna stran projekta
dostopen preko povezave :

http://www.si-hr.eu/hr2/2022/07/07/kick-off-sastanak-projektnog-partnerstva-max-aid/

 

EU EFZRR

NOVICE

Zaključna konferenca projekta MAX AID

V sredo, 21.06.2023 se je v sklopu čezmejnega projekta »Ukrepanje ob množični nesreči na čezmejnem območju«, sofinanciranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška 2014-2020, odvila zaključna konferenca projekta z akronimom »MAX AID«. Projektne aktivnosti so bile usmerjene k vzpostavitvi trajnega sodelovanja med institucijami, zlasti zdravstvenimi, pri ukrepanju ob morebitni množični nesreči na čezmejnem območju Obalno-kraške regije in Istrske županije. [...]

28.06.2023|

Promocijski video simulacije množične nesreče v okviru projekta MAX AID

Organizacija vaje simulacije množične nesreče na čezmejnem območju (Osnovna šola Mate Balota v Bujah) je bila pomemben rezultat samega projekta. Tovrsten dogodek je pospremila izdelava promocijskega videa, da bi dosegli večjo prepoznavnost projekta, pa tudi senzibilizirali širšo javnost o pomenu protokolarne dinamike in hitrosti pri zagotavljanju zdravstvene pomoči večjemu številu poškodovancev. Promocijski video simulacije množične nesreče v okviru projekta MAX [...]

27.06.2023|

Uspešno izvedena vaja reševanja ob množični nesreči

V okviru EU projekta MAX AID je v soboto, 22. aprila 2023, na Osnovi šoli v Bujah potekal akcijski dogodek »Simulacijska vaja množične nesreče na čezmejnem območju«. Poleg Učnega zavoda za urgentno medicino Istrske županije (NZHMIŽ), Splošne bolnišnice Izola, Reševalne službe slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola in prehospitalne enote Zdravstvenega doma Koper, Javne gasilske enote Umag so na vaji sodelovali [...]

26.04.2023|

Izvedba ETC tečaja za 12 zdravstvenih delavcev Splošne bolnišnice Pula

V specializiranih učilnicah Kabineta za razvijanje veščin na Medicinski fakulteti Univerze na Reki, je med 31. 3. in 2. 4. potekal tridnevni »Evropski travma tečaj – timski pristop« ETC (angl. kratica European Trauma Course), ki se ga je udeležilo 12 zdravstvenih delavcev iz Opće bolnice Pula. Tečaj ETC je zasnovan na sodobni evropski praksi s poudarkom na timskem pristopu [...]

06.04.2023|

V okviru projektnih aktivnosti izveden tečaj WINFOCUS BL1 Provider

V okviru EU projekta MAX AID SLO-HR495 so v Splošni bolnišnici Pula pod vodstvom priznanega prof. dr. Radovana Radonića, dr.med., je v okviru mednarodne organizacije Winfocus potekal dvodnevni (17.-18.3.2023) osnovni tečaj ultrazvoka. Na izvedenem tečaju WINFOCUS BL1 Provider je skupno 19 doktorjev medicine in specijalizantov Splošne bolnišnice Pula opravilo naslednja znanja: kdaj uporabiti hitri ultrazvočni orientacijski pregled opraviti hiter [...]

20.03.2023|

Strokovno srečanje projektnega partnerstva MAX AID

Danes, 16.3.2023 je v veliki sejni dvorani Splošne bolnišnice Pula potekalo strokovno srečanje projektnega partnerstva MAX AID, kjer so bili poleg projektnih partnerjev prisotni tudi pridruženi partnerji projekta, med drugim predstavniki Zdravstvenega doma Izola, Zdravstvenega doma Koper, Javne gasilske brigade Umag in Kliničnega centra Reka. Osrednja tema srečanja je bila predstavitev načrta simulacijske vaje množične nesreče na čezmejnem območju, [...]

16.03.2023|

V Novem Mestu je potekal MRMI tečaj – tečaj zdravstvenega ukrepanja ob množičnih nesrečah

Potencialna nevarnost terorizma in stalno prisotna možnost večjih prometnih nesreč, predvsem v poletnih mesecih, nas opozarja, kako pomembno je kontinuirano izobraževanje o zdravstveni oskrbi, pri kateri se kakovostno odzovemo na kompleksne krizne situacije, na pravilen in učinkovit način ter saniramo njihove posledice. Kot odgovor na morebitne tovrstne izzive, je prejšnji teden v vojašnici Franca Uršiča (Novo Mesto, Slovenija) potekal tridnevni [...]

25.01.2023|

Srečanje projektnih in pridruženih partnerjev projekta MAX AID

Splošna bolnišnica Pula je gostila že četrto zaporedno srečanje projektnih in pridruženih partnerjev v okviru evropskega projekta "MAX AID SLO - HR495". Namestnik direktorja Ivica Fedel, dr. med., se je v imenu Opće bolnice Pula zahvalil vsem prisotnim za obisk in poudaril, da je tovrstno sodelovanje izjemnega pomena pri kvalitetni izvedbi vseh projektnih aktivnosti, kar odraža tudi rezultate dosedanjega evropskega [...]

12.12.2022|

PARTNERJI

Opća bolnica Izola

Opća bolnica Izola (LP – Vodeći partner)

Splošna bolnišnica Izola spada med srednje velike slovenske bolnišnice. Deluje v javnem in splošno koristnem interesu. V Obalno-kraški in Primorsko-notranjski regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Izvaja ambulantno in bolnišnično obravnavo bolnikov za prebivalce devetih občin (gravitacijsko območje cca 140.000 ljudi). Organizirana je v šest velikih medicinskih oddelkov, skrbi za posodabljanje bolnišničnih prostorov in opreme, za vzdrževanje in nadgradnjo sistema kakovosti ter za usposabljanje osebja. Razpolaga z najmodernejšimi diagnostičnimi aparaturami, je pionir digitalizacije radiologije ter diagnostike kardiovaskularnih obolenj. Projektno delo se v SB Izola izvaja v matrični organizacijski obliki. Za vodenje posameznega projekta je imenovan vodja projekta ter vodja financ in projektne administracije, ki zagotavlja potrebne resurse iz splošnih upravnih služb.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije (PP2)

Delovanje partnerske institucije »Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije« temelji na organiziranem sistemu urgentne medicine na območju Istrske županije.

Opća bolnica Pula (PP3)

Splošna bolnišnica Pula je javni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Ustanovitelj bolnišnice je Istrska županija. Sedež bolnišnice je v Pulju, na naslovu Santoriova 24a. Bolnišnica deluje samostojno in opravlja svojo dejavnost na način, določen z določbami zakona o zdravstveni dejavnosti, statuta in drugih splošnih aktov. Splošna bolnišnica Pula opravlja specialistično svetovalno in bolnišnično dejavnost.

PRIDRUŽENI PARTNERJI

Pridruženi partnerji, ki v projektu sodelujejo bodo vabljeni na ključne projektne sestanke in bodo aktivno sodelovali v skupni vaji, ki bo simulirala množično nesrečo ob slovensko-hrvaški meji.

Dom zdravlja Izola – Zdravstveni dom Izola (Slovenija)

Dom zdravlja Kopar – Zdravstveni dom Koper (Slovenija)

Dom zdravlja Piran – Zdravstveni dom Piran (Slovenija)

Dom zdravlja Ilirska Bistrica – Zdravstveni dom Ilirska Bistrica (Slovenija)

Javna vatrogasna postrojba Kopar – Gasilska brigada Koper (Slovenija)

Javna vatrogasna postrojba Umag – Gasilska brigada Umag (Hrvaška)

Klinički bolnički centar Rijeka (Hrvaška)

IZ MEDIJEV

TV reportaža Regionalnega dnevnika HRT-a 24.04.2023.

KONTAKT

Voditelj projekta: Andrej Ardalić, dr. med., specijalist kirurg traumatolog

Kontakt osoba: David Demanuele, univ.spec.oec.

Email: euprojekt@obpula.hr
Tel. 052/ 376-438
Adresa: Santoriova 24a, 52100 Pula

    GALERIJA

    VIDEO GALERIJA