U sklopu projektnih aktivnosti održan WINFOCUS BL1 Provider tečaj

2023-03-30T14:09:23+00:0020.03.2023|

U sklopu EU projekta MAX AID SLO-HR495, u Općoj bolnici Pula,  pod vodstvom renomiranog prof. dr. sc. Radovana Radonića, dr. med., održan je dvodnevni (17. – 18.3.2023.) osnovni tečaj ultrazvuka u sklopu međunarodne organizacije Winfocus.

Na provedenom WINFOCUS BL1 Provider tečaju, ukupno 19 doktora medicine i specijalizanta Opće bolnice Pula apsolvirali su sljedeće vještine :

  • kada primijeniti brzi orijentacijski pregled ultrazvukom
  • izvesti brzi orijentacijski pregled ultrazvukom radom u malim grupama na zdravim modelima i prezentacijom patoloških (bolesnih) stanja
  • interpretirati nalaz brzog orijentacijskog pregleda ultrazvukom u odnosu na kliničku procjenu pacijenta, a što može biti presudno za pravilno početno postupanje s npr. ozlijeđenom osobom i odlukom o daljnjim postupcima i transportu u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu
  • pratiti hemodinamsko i respiratorno stanje pacijenta uz ponavljani ultrazvučni pregled

Opća bolnica Pula ovim je tečajem podigla razinu kvalitete u zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata, jer znanja i vještine neizostavni su elementi za rano poduzimanje mjera kod životne ugroženosti pacijenata.

Organizacija Winfocus BL1 Provider tečaja od strane Opće bolnice Pula sufinanciran je putem Europskog projekta „MAX AID SLO-HR495, u sklopu programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020.