Promotivni video simulacije masovne nesreće u sklopu MAX AID projekta

2023-06-27T16:03:10+00:0027.06.2023|

Organizacija vježbe simulacije masovne nesreće na prekograničnom području (Osnovna škola Mate Balota u Bujama) predstavljala je značajni outputa samog projekta. Takav je događaj bio popraćen izradom promotivnim video snimkom, u cilju postizanja veće vidljivosti projekta ali i senzibiliziranju šire javnosti oko važnosti protokolarne dinamike i brzine prilikom pružanja medicinske pomoći velikom broju unesrećenih.

Promotivni video simulacije masovne nesreće u sklopu MAX AID projekta dostupan je putem linka:
https://www.dropbox.com/s/373kzdp69jsovsf/Max%20Aid%202023%20FINAL.mp4?dl=0